Privacy Policy

Privacy Policy

Camping Domaine Sainte Marie hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en met welk doel wij deze gegevens gebruiken.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze camping wenst te krijgen of indien u met ons wil samenwerken. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Af en toe kan ik ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking op u heeft. Wanneer wij dat doen, vragen wij de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben opgeslagen en verwerkt, op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u via deze pagina doen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen deze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden wij ook bij met welk type browser onze website bezoekt en gebruikt wordt. De verkregen informatie is eigendom van Camping Domaine Sainte Marie. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Bij het aanbieden van elektronische diensten gebruiken wij ook cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de door u gebruikte browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van onze website.

Via deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst (GA). Camping Domaine Sainte Marie gebruikt GA om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan deze website wordt gerespecteerd. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om deze website te beheren en om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van Camping Domaine Sainte Marie. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden

Wij stellen de door Camping Domaine Sainte Marie verkregen en opgeslagen gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Wij zullen persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Gegevens die wij nodig hebben voor het administratief verwerken van onze samenwerking, bewaren wij 7 jaar.

Veiligheid van persoonsgegevens

Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij bewaren de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacy statement

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij zullen zo nu en dan deze Privacy Policy updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Wij raden iedereen aan om periodiek deze Privacy Policy te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Camping Domaine Sainte Marie uw informatie beschermt.

Klachten of opmerkingen

Als u van mening bent dat wij niet hebben gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.