Disclaimer

Camping Domaine Sainte Marie spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van deze website en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten. Camping Domaine Sainte Marie behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te allen tijde wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Camping Domaine Sainte Marie geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Camping Domaine Sainte Marie geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Wij garanderen niet dat naar Camping Domaine Sainte Marie gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Camping Domaine Sainte Marie aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.